Regulamin

Poniżej znajdziesz regulamin, który każdy sklep powinien zamieścić. Pamiętaj jednak, że kupując u nas wybierasz pewną firmę z 17 letnim doświadczeniem i otrzymujesz gwarancje profesjonalnej obsługi. Sami pływamy, przez 6 miesięcy prowadzimy stacjonarną szkołę w Chałupach, a przez cały rok organizujemy wyjazdy kitesurfingowe i zwiedzamy różne spoty świata. Dzięki temu mamy wiele okazji do testowania sprzętu i sprzedaży tylko tego, którego jesteśmy w 100% pewni.

Ważniejsze od regulaminu jest dla nas Twoje zadowolenie!

1. Sprzedającym jest Mateusz Dudek 360 TRAVEL 60-171 Poznań ul. Żmigrodzka 17A/3, NIP: 839-295-40-51, zwany dalej Kite.pl, mieszczący się pod adresem "http://www.kite.pl/".
2. Kupującym w sklepie Internetowym Kite.pl Mateusz Dudek 360 TRAVEL może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
3. Sprzedaż wysyłkowa będzie realizowana na podstawie zamówienia składanego poprzez sklep internetowy.
4. Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest zawarciem transakcji. Transakcję uznaje się za zawartą w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia przez Kite.pl drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny.
5. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma wiadomość elektroniczną będącą warunkowym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
6. Zamówienia realizowane są najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma na ten temat informację pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
8. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty polskiej lub odbiór osobisty jeśli istnieje taka możliwość.
9. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
10. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka dotarła w należytym stanie, czy nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu i czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy odbiorze uszkodzenia lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji z tego tytułu. Kite.pl nie odpowiada za uszkodzenia wynikłe z transportu ujawnione po odbiorze zamówionego towaru, a nie stwierdzone protokołem reklamacyjnym sporządzonym w momencie odbioru towaru
11. Koszt przesyłki ponosi klient. Koszt ten zostanie określony w momencie zamówienia. Ilość paczek zależy od ciężaru i rozmiaru zamówionych towarów.
12. Należność za zamówienie klient może uregulować za pomocą:
· przelewu na wskazane numery kont bankowych
· gotówką w momencie dostarczenia paczki przez kuriera
· gotówką w momencie odbioru osobistego w firmie Kite.pl
· poprzez zawarcie umowy sprzedaży ratalnej
· kartą kredytową
 
13. Zawarcie transakcji potwierdzane jest dowodem zakupu w formie faktury VAT lub paragonu dołączonych do wysyłanego towaru.
14. Wszystkie oferowane produkty posiada gwarancję udzieloną przez producenta. W związku z tym wszelkie problemy techniczne dotyczące zakupionego towaru rozpatrywane są przez producenta.
15. W przypadkach innych niż w punkcie 14 reklamację należy zgłaszać drogą elektroniczną lub listem poleconym na adres siedziby firmy Kite.pl. Wszelkie dane kontaktowe podane są w dziale "Kontakt".
16. Zgodnie z art.10 Ustawy z dn.2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, że towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. W takim przypadku zwracam kwotę równą cenie zamówionego towaru, bez kosztów przesyłki.
17. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Kite.pl, jego danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Kite.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
18. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany w/w punktów regulaminu.
19. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.